fbpx

Dropshipping a prawo – czyli sprzedaż przez Internet bez kosztów magazynowania

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Dropshipping to idealny model sprzedaży sprawdzający się w małych, dopiero wchodzących na rynek sklepach internetowych, ale nie tylko. Dzięki zastosowaniu tej metody można równie dobrze rozszerzyć asortyment sklepu, który już posiada produkty własne. Lub otworzyć własny marketplace z produktami wielu marek. Uniwersalizm dropshippingu pozwala osiągnąć znaczne korzyści. Nie potrzebujesz wielkich magazynów, wielu pracowników, którzy zadbają o wysyłkę zamówionych przez klienta towarów, wystarczy pomysł, strona internetowa i dobrze napisane umowy.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Dropshipping jest modelem sprzedaży, który pozwala sklepom internetowym prowadzić ją bez konieczności magazynowania towarów oraz ich dostarczania. Może przyjąć formę sprzedaży bezpośredniej albo pośrednictwa.
 2. Sprzedaż bezpośrednia polega na sprzedaży klientowi towaru przez sklep internetowy, który wcześniej sam nabył go od dystrybutora w reakcji na zamówienie złożone przez klienta. Choć dostarczenie towaru klientowi jest obowiązkiem dystrybutora, stroną umowy sprzedaży z klientem jest sklep internetowy, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami (m.in. odpowiedzialnością z tytułu rękojmi).
 3. Przy dropshippingu w formie pośrednictwa, stronami umowy sprzedaży towaru są klient i dystrybutor, a sklep internetowy jest jedynie pośrednikiem.
 4. Niezależnie od wybranej formy dropshippingu, umowa zawarta między sklepem internetowym a dystrybutorem powinna precyzyjnie rozgraniczać obowiązki stron.
 5. Pamiętaj, że na podmiocie prowadzącym sklep spoczywa obowiązek ustanowienia regulaminu dla klientów.

Czym jest dropshipping?

Dropshipping to forma sprzedaży towarów przez sklep internetowy lub inny marketplace, którymi dany sklep nie dysponuje, więc tym samym nie magazynuje ich. W przedstawionym modelu sklep internetowy pozostaje we współpracy z tzw. „dużym sklepem” (dystrybutorem, hurtownią) i to on dostarczają oferowane produkty ostatecznemu klientowi. Dropshipping można zakwalifikować jako działalność gospodarczą z zakresu e-commerce, który jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów handlu na świecie.

Jedną z większych zalet dropshippingu jest to, że pozwala zminimalizować koszty i przerzuca ciężar (choć zazwyczaj nie odpowiedzialność) logistyki i dostawy na dystrybutora. Oszczędza się również czas, a klienci mają szerszy wybór asortymentu niż w standardowym sklepie internetowym. Dodatkowo, nie trzeba zamrażać kapitału finansowego, kupując dużą ilość towaru.

Biorąc pod uwagę sposób skonstruowania umowy zawartej pomiędzy sklepem internetowym, a dystrybutorem, czy dostawcą wyróżniamy dwa szczególne rodzaje dropshippingu:

 • Sprzedaż bezpośrednią
 • oraz pośrednictwo.

Każdy z tych modeli ma inny charakter, warto więc rozważyć, który najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji.

Dropshipping – Szybka sprzedaż

Pierwszym zaprezentowanym modelem jest tzw. szybka sprzedaż bezpośrednio przez sklep.

Oto poszczególne etapy, na które składa się sprzedaż w tym modelu:

 • sklep internetowy otrzymuje informację o zamiarze nabycia przez klienta danego towaru lub zawarciu umowy zobowiązującej do sprzedaży towaru;
 • w następnym etapie sklep internetowy nabywa towar od dystrybutora;
 • następuje sprzedaż towaru klientowi przez sklep internetowy;
 • na etapie finalnym dostawą towaru klientowi zajmuje się dystrybutor.

Podsumowując, to nie w Twojej gestii leży cała logistyka związana z zapakowaniem i wysyłką towaru czy usługi. Twoją rolą jest przyjęcie zamówienia, płatności i rozliczenie się z dystrybutorem.

W tym modelu dropshippingu konieczne jest dokładne uregulowanie kwestii współpracy z dystrybutorem. To na sklepie internetowym jako na sprzedawcy ciążyć będzie odpowiedzialność z tytułu m. in. rękojmi, odszkodowania za szkody, wady towaru. Dlatego warto zadbać, by w umowie z dystrybutorem zawrzeć zapisy dzielące tę odpowiedzialność między sklep internetowy, a dystrybutora. Warto zabezpieczyć się również w razie ewentualnych zwrotów – pamiętaj, że klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość.

Należy pamiętać o braku możliwości wyłączenia względem konsumenta odpowiedzialności za prawidłowość dostawy (gdyż dystrybutor występuje w tym modelu jedynie jako podwykonawca, a sklep internetowy nie może umownie wyłączyć odpowiedzialności za działania podwykonawców).

W tym przypadku będziemy mogli odpowiadać np. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Dropshipping – Pośrednictwo w sprzedaży

Drugim omawianym modelem jest pośrednictwo w sprzedaży. Podstawową różnicą z powyżej opisanym modelem jest to, że nie nabywamy produktu od dystrybutora. Sklep internetowy występuje tutaj wyłącznie jako pośrednik.

Oto poszczególne etapy jakie możemy wyodrębnić w przedstawianym modelu:

 • sklep internetowy gromadzi zamówienia klientów;
 • informuje klienta na jakich zasadach zawiera on umowę dostawy towaru (np. poprzez regulamin);
 • zamówienie finalnie realizowane jest przez dystrybutora (przy ew. pomocy sklepu internetowego).

Również w tym modelu zakres obowiązków, odpowiedzialności, wzajemnych zobowiązań pomiędzy sklepem internetowym, a dystrybutorem musi wynikać z zawartej między nimi umowy.

Należy dokładnie określić sposób komunikacji, wysyłki towarów, zasady uczestnictwa dystrybutora przy zwrocie towaru czy odstąpieniu od umowy. Ważną kwestią są również wykorzystywane na stronie internetowej sklepu zdjęcia czy opisy towarów pochodzące od dystrybutora. Te kwestie również należy doprecyzować w umowie.

Kolejną kwestią jest przekazywanie danych osobowych klienta. Przy ustalaniu procedur dot. przetwarzania danych osobowych należy uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony tych danych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO/GDPR).

Więcej o RODO przeczytasz w eBooku: RODO w pigułce dla branży kreatywnej.

Sklep internetowy oferuje tylko usługę pośredniczenia przy sprzedaży. To na dystrybutorze spoczywają kwestie rękojmi czy odpowiedzialność za wady towaru. 

Z wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wynika, że pośrednik musi jasno poinformować klienta z kim zawierana jest umowa, należy określić koszt usługi oraz pośrednictwa. Obowiązek informacyjny wynika bezpośrednio z Ustawy o prawach konsumenta.

Ten model możemy stosować tylko wówczas, gdy sklep internetowy nie nabywa towaru i nie wystawia za niego faktury. Nie możemy w jakikolwiek sposób wprowadzić klienta w błąd, co do formy umowy i osoby sprzedającego.

Warto zauważyć, że umowa, którą zawieramy z klientem nie została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zawiera jednak cechy wielu umów nazwanych, czyli tych zawartych ww. Kodeksie. Należy przy tym pamiętać o wyłączeniach określonych zapisów w umowach z konsumentami.

Jak wynika z Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, co do zasady nie możemy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności za wady towaru czy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Sprzedawca odpowiada również za niezgodność towaru z umową.

W umowach konsumenckich cena jaka jest przedstawiona na stronie internetowej nie może zostać nagle podwyższona. Możemy ją jedynie obniżyć – np. kodem promocyjnym.

Warto podkreślić również, że praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów zagrożone są karą do 10 % przychodów sklepu za poprzedni rok rozliczeniowy.

Regulamin dla konsumenta i umowa dla dostawcy

Jak już wyżej wspomniałem, musisz sporządzić i zawrzeć odpowiedni regulamin dla klientów kupujących produkty w Twoim sklepie a także umowę z dostawcą, która będzie regulowała cały zakres współpracy z podmiotem dla którego pośredniczysz w sprzedaży.

Regulamin powinien uwzględniać m.in.:

 • przepisy Kodeksu cywilnego i dot. klauzul niedozwolonych,
 • przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • przepisy Ustawy o prawach konsumenta,
 • przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Natomiast, umowa współpracy z dostawcą powinna regulować kwestie dotyczące m.in.:

 • zasady współpraca, prawa i obowiązki dostawcy i sklepu,
 • zasady współpracy na poziomie logistyki i dostaw,
 • także dotyczące wykonywania prze dostawcę obowiązków wynikających z Praw konsumenta,
 • kwestie dochodzenia należności i wykonania umowy od drugiej strony,
 • zachowanie poufności co do zasad współpracy.

Jak widzisz powyżej, dokumenty te regulują kwestie podstawowe, jednakże wymagane ze względu na oczekiwania dwóch stron umowy. Należy pamiętać, że umowę zawiera się na czas wojny – a nie pokoju.

Regulaminy i polityka prywatności - dla produktów fizycznych, elektronicznych i mieszane​

Jeżeli szukasz gotowych wzorów dokumentów dla sklepu internetowego sporządzonych przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Podsumowując

Przy wielu zaletach dropshippingu, jak każda z działalności gospodarczych ma on też swoje wady. Dla przykładu, gdy zlecamy dystrybutorowi wysyłkę, dokładamy kolejny punkt na trasie towaru zamówionego przez klienta, tym samym może to znacznie przedłużyć okres oczekiwania – nie mówiąc już o problemach, które mogą nastąpić po drodze. Warto, więc pomyśleć o odpowiednich regulacjach umownych, które zmniejszą to ryzyko i uchronią Cię przed niezadowoleniem klientów i kryzysem w social mediach.

Dropshipping wydaje się w wielu przypadkach rozwiązaniem bardzo prostym, zbliżonym do działalności typowych sklepów zaopatrujących się w hurtowniach, wskazane jest jednak w pewnych sytuacjach skonsultowanie planowanego modelu działalności oraz zawieranych umów z prawnikiem, w szczególności w zakresie przepisów Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz RODO.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy, regulaminu,
a może konsultacji prawnej w temacie związanym z artykułem?


Możesz napisać do mnie na a.szczudlo@creativa-legal.com

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Skip to content