Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy prowadzącego e-biznes

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Czy wiesz, czym jest obowiązek informacyjny? To, jakie dane firmowe umieścisz na swojej stronie internetowej nie jest wyłącznie Twoją sprawą. Musisz wiedzieć, że kilka ważnych informacji o Tobie i prowadzonej przed Ciebie internetowej działalności musi znaleźć się na Twojej stronie.

Kim jest e-przedsiębiorca

Handel w internecie może przybrać różną formę. Nie jest nią tylko sprzedaż produktów, ale także i usług. Krótko mówiąc – w każdym przypadku, e-przedsiębiorca świadczy usługi drogą elektroniczną. Co to oznacza?

Świadczenie usług drogą elektroniczną jest to:

 • wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
 • poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Prosty przekaz dla klienta

Najważniejszy jest prosty i jasny przekaz dla klienta. Obojętne, czy będzie nim inny przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Musisz zadbać o to, aby potencjalny klient znalazł wszelkie informacje na Twój temat na Twoim podwórku, a nie u kogoś innego. Lub, co gorsza, w jakimś nieaktualnym zbiorze danych.

Prosty, ale szczegółowy opis Twojej działalności pozwoli nie tylko lepiej zapoznać się klientowi z tym co robisz, ale i lepiej wpłynie na pozycjonowanie. Upichcisz kilka pieczeni na jednym ogniu. Wypełnisz zarówno obowiązek prawny, techniczny, jak i wizerunkowy.

Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy

Istotnych jest kilka kluczowych ustaw. Będą nimi ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Warto się z nimi zapoznać i nie tylko ze względu na to, o czym dzisiaj piszę.

Każdy internetowy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż bądź oferujący usługi w internecie (e-biznes) ma obowiązek na swojej stronie zawrzeć kilka ważnych informacji.

Bez względu na formę prowadzonej przez Ciebie internetowej działalności musisz zamieścić:

 • adresy elektroniczne,
 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres,
 • albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej.

Dlaczego także NIP? Identyfikatorem każdego przedsiębiorcy jest właśnie ten numer. NIP służy między innymi w kontaktach z organami podatkowymi i celnymi. Ale to tylko część możliwości. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprost wskazuje, że to właśnie NIP-em należy posługiwać się w całym obrocie gospodarczym i prawnym.

Również jesteś zobowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

 • szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Prawo, przedsiębiorca i regulamin

Inną ważną rzeczą, która musi znaleźć się na Twojej stronie internetowej, jest regulamin. Idealnym przykładem są przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe.

W regulaminie musisz mieć informacje m.in.:

 • o rodzaju i zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunkach świadczenia usług,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • trybu postępowania reklamacyjnego.

Gdy klientem jest konsument, pamiętaj aby zadbać o rzetelne stworzenie regulaminu. Taki dokument, który będzie zawierał klauzule niedozwolone, może przynieść dla Ciebie wiele niemiłych konsekwencji.

Pamiętaj, że Twój klient musi mieć do niego dostęp jeszcze przed zawarciem umowy.

Przeczytaj także: 5 błędów, które popełniasz wdrażając regulamin sklepu internetowego.

Polityka prywatności i e-biznes

Kolejną kwestią jest dbanie o ochronę danych osobowych swoich klientów, czyli stworzenie polityki prywatności. Pomocnymi będzie tutaj ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz w dalszym ciągu ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Danymi osobowymi będą imię, nazwisko a także maile klientów. Zobacz, że są to dosyć wrażliwe informacje. Masz obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych klientów sklepu do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), oraz poinformowania osób korzystających ze sklepu o celu przetwarzania ich danych osobowych.

Dlaczego wspomniałem o regulaminie i polityce prywatności? Tam też muszą znaleźć się informacje o Twojej działalności. Zauważ, że często Twoim klientem będzie konsument, czyli przeciętny Kowalski. Musisz w związku z tym postarać się jeszcze bardziej o przejrzystość w swoich działaniach i żyć zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta – zwróć szczególną uwagę na art. 12 tej ustawy.

Jakie informacje musi zamieścić spółka na stronie?

O komentarz w tym temacie poprosiłem swojego kolegę – prawnika Dominika Jelonka z kancelarii IP Legal, z którym na co dzień współpracuję.

Wyżej już zostały wymienione między innymi dwie ustawy, tj. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa kodeks spółek handlowych, które określają obowiązek zamieszczania przez przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego określonych informacji indywidualizujących dany podmiot.

Jeżeli chodzi o spółki, istotne będzie także zamieszczenie numeru KRS, oznaczenie sądu rejestrowego w którym przechowywane są akta oraz wskazanie wysokości kapitału zakładowego.

Warto podkreślić, że regulacja kodeksu spółek handlowych nakłada wymóg informacyjny tylko na spółki kapitałowe, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Milczy na temat spółek osobowych. Nie oznacza to jednak, że spółki osobowe są zwolnione z obowiązkowego zamieszczania informacji na swój temat.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Napisz do mnie na a.szczudlo@creativa-legal.com

Odpowiedzi należy poszukać w ustawie z dnia z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która w art. 34 nakłada na ,,podmioty wpisane do Rejestru” obowiązek umieszczania określonych danych na swój temat. Wynika z tego, że spółki osobowe jako podmiot podlegający rejestracji będą musiały się do tego stosować. Za nie przestrzeganie takiego obowiązku grozi grzywna do nawet 5.000 zł.

Wskazałem Ci tylko kilka z obowiązków jakie musisz spełnić tworząc stronę internetową swojego sklepu internetowego lub innego e-przedsiębiorstwa. W każdym jednak wypadku polecam konsultację z odpowiednim prawnikiem.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content