fbpx

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce z o.o. w 24h (S24)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

W obliczu ogromnego i nieustającego postępu technologicznego istnieje możliwość założenia spółki przez Internet. Jest to rozwiązanie nieco prostsze, tańsze i niewątpliwie szybsze. Można to zrobić poprzez wzór umowy przesłany przez system nazywany S24.

Wzór umowy musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym założycieli spółki. Ogół formalności można dopełnić przez Internet, bez potrzeby fizycznej obecności w jakiejkolwiek instytucji czy sądzie, co więcej nie ma potrzeby ponoszenia kosztów notariusza. Ponadto ogromnym plusem jest fakt, iż wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia od daty jego wpływu. 

W przypadku założenia spółki tą drogą, można korzystać także z wzorów uchwał udostępnionych w systemie S24, co także stanowi niewątpliwe ułatwienie i przyspieszenie procedury. Minusem tego rozwiązania jest ograniczony wachlarz możliwości w zakresie wprowadzania „niestandardowych” postanowień umownych. Rejestrując spółkę poprzez wzór umowy należy także pamiętać, że wnoszone wkłady mogą być jedynie w formie pieniężnej. 

Zapoznaj się ze wszystkimi artykułami dotyczącymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kompendium wiedzy
 2. Fundament spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli wszystko co powinno znaleźć się w Umowie.
 3. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce w 24h.
 4. Z jakich organów składa się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak one funkcjonują?
 5. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.
 6. Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak rozpocząć rejestrację spółki z o.o.

W pierwszej kolejności należy określić nazwę zakładanej spółki. Następnie należy wypełnić umowę, w której niezbędne jest[1]:

 • podanie listy wspólników spółki,
 • podanie listy stawających (jest to albo sam wspólnik albo jego pełnomocnik),
 • wskazanie przedmiotu działalności rejestrowanej spółki (wybór odpowiedniego PKD),
 • wybranie wariant zbycia udziałów przez wspólników,
 • określenie sposób reprezentacji spółki i jej organów,
 • określenie wartość każdego udziału (co najmniej 50 zł) i ich liczbę, jaką otrzyma każdy wspólnik. Automatycznie przełoży się to na wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł).

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać za pomocną podpisu kwalifikowanego bądź podpisu Profilem Zaufanym.

Wszelkie koszty związane z rejestracją także mogą być opłacone online. Koszty związane z rejestracją spółki to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który wynosi 250 zł, opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł, oraz opłata manipulacyjna operatora płatności.

Jakie dalsze kroki należy podjąć po uzyskaniu wpisu do KRS?

 • Należy złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, jeżeli nie zostało ono dołączone do zgłoszenia spółki. Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Należy uzyskać numery REGON i NIP, zgłosić płatnika składek do ZUS. Proces ten odbywa się automatycznie na podstawie zgłoszeń złożonych przy rejestracji spółki w KRS i trwa zazwyczaj kilka dni od tego terminu
 • Złożyć zgłoszenie NIP-8 w terminie 21 dni

System S24 udostępniany jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości widniejącej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/

Podsumowanie

Procedura ta jest prosta, wymaga posługiwania się dostępnymi w systemie teleinformatycznym wzorami, jest szybka – trwa zaledwie 24 godziny (w teorii…) i nie jest związana z żadnymi dodatkowymi opłatami. Ponadto jest niezwykle przydatna w związku z panującą pandemią, gdyż ogół formalności można dopełnić przez Internet, bez potrzeby fizycznej obecności w jakiejkolwiek instytucji czy sądzie. Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24 należy pamiętać, iż udogodnienia dotyczą wyłącznie tworzenia i rejestracji spółki z o.o. Po wpisie do rejestru, spółka funkcjonuje na identycznych zasadach jak spółka utworzona w dotychczasowym trybie.


[1] Strona internetowa: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-kapitalowa/rejestracja-spolki-z-o-o-przez-internet, dostęp z dnia 24.05.2021 roku.

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Skip to content