fbpx

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – najważniejsze zmiany i nowości

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Przedstawiamy najważniejsze zmiany i instytucje przewidziane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, obejmujące:

 • wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu;
 • zmiany w świadczeniu postojowym;
 • zmiany w mikropożyczce;
 • zmiany w zwolnieniu z ZUS;
 • ustawowe zwolnienie z sprzedaży i zamiany walut wirtualnych od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC);
 • elektroniczny formularz zapisu na akcje.

Na temat Tarczy Antykryzysowej 1.0 przeczytasz w artykule: Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze przepisy prostym językiem.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu

 • przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza jest zagrożona na skutek ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 może ubiegać się o wsparcie przyznawane przez Agencję Rozwoju Przemysłu;
 • wsparcie polega na przyznaniu przedsiębiorcy instrumentu finansowego, m.in. pożyczki, gwarancji, poręczenia, w celu zapewnienia mu płynności finansowej;
 • wsparcie udzielane jest na podstawie umowy zawartej z ARP na wniosek przedsiębiorcy, który może być złożony drogą elektroniczną;
 • udzielone wsparcie podlega zwrotowi, a jego wypłata uzależniona jest od ustanowienia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia.

Zmiany w świadczeniu postojowym

 • zniesienie górnego limitu przychodu osiągniętego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, po przekroczeniu którego świadczenie pierwotnie nie przysługiwało;
 • rozszerzenie kręgu osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej uprawnionych do otrzymania świadczenia (mogą się o nie ubiegać osoby, które zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas przed dniem 1 lutego);
 • wprowadzenie możliwości otrzymania świadczenia więcej, niż jeden raz (max. 3 razy) jeżeli sytuacja materialna uprawnionego nie uległa poprawie (ponowna wyplata wymaga złożenia przez uprawnionego odpowiedniego oświadczenia).

Zmiany w mikropożyczce – rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania pożyczki o mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Zmiany w zwolnieniu z ZUS

 • poszerzenie kręgu uprawnionych do zwolnienia o płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (w takim przypadku zwolnienie obejmuje 50% należnych składek);
 • składki wpłacone za marzec przez podmioty objęte zwolnieniem, podlegają zwrotowi.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy, regulaminu,
a może konsultacji prawnej w temacie związanym z artykułem?


Możesz napisać do mnie na a.szczudlo@creativa-legal.com

Ustawowe zwolnienie z sprzedaży i zamiany walut wirtualnych od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – do czasu wejścia zmian w życie, zwolnienie tego rodzaju transakcji z PCC następowało na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

Możliwość dokonywania zapisu na akcje spółki akcyjnej za pomocą elektronicznego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – do czasu wejścia zmian w życie, formularz zapisu musiał mieć formę papierową.

Udostępnij ten artykuł dalej! Będziemy wdzięczni My oraz inne osoby, którym pomożesz!

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Skip to content