fbpx

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – jak napisać

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o dzieło? ZALEŻY, wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdziesz. Jednakże, tworząc rzeczy kreatywne, utwory, musisz zawierać umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – lub licencje.

Sprawdź również poniższe nagranie wideo lub podcast

[spreaker type=player resource=”episode_id=40158322″ width=”100%” height=”200px” theme=”light” playlist=”false” playlist-continuous=”false” autoplay=”false” live-autoplay=”false” chapters-image=”true” episode-image-position=”right” hide-logo=”false” hide-likes=”false” hide-comments=”false” hide-sharing=”false” hide-download=”true”]

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

  1. Z uwagi na szerszy zakres uzyskiwanych uprawnień, przeniesienie praw autorskich do dzieła jest dla zamawiającego znacznie korzystniejsze, niż licencja.
  2. Dzieło nie zawsze będzie utworem, lecz kwestię praw autorskich warto uregulować na wszelki wypadek.
  3. Tworząc umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich powinieneś pamiętać o:
    • formie pisemnej (w przeciwnym razie przeniesienie będzie nieważne);
    • określeniu momentu przejścia praw oraz pól eksploatacji;
    • uregulowaniu kwestii autorskich praw osobistych (są niezbywalne, lecz autor może zobowiązać się do ich niewykonywania).

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną opisaną w Kodeksie cywilnym w art. 627-646.

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania konkretnie oznaczonego w niej dzieła. W naszej umowie dodatkowo, wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich. Teoretycznie, dzieło wtedy musi spełniać przesłanki utworu. Jednakże, jak już wiecie, często jest to trudne do ustalenia.

W praktyce, takie umowy są sporządzane nawet, gdy dzieło to nie podlega wcześniej omówionym przesłankom prawa autorskiego, a co za tym idzie, nie jest faktycznie utworem. To właśnie ona najczęściej występuje w codziennym obrocie w branży kreatywnej. W takim wypadku bez znaczenia jest tutaj, czy wykonane dzieło jest wykonaniem rzemieślniczym, czy może ma część twórczą – o czym dalej. 

Najważniejsze elementy umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Przeniesienie praw autorskich

Gdy uznaliśmy już, że nasze dzieło jest jednak utworem w świetle polskiego prawa, będziemy mogli w takim przypadku przenieść autorskie prawa majątkowe na inną osobę. Istnieje także możliwość udzielenia licencji, ale jest to zdecydowanie temat na osobny artykuł. 

Przyjmijmy w tym momencie, że przeniesienie jest bardziej odpowiednie ze względu na korzyści z niego płynące dla samego „chętnego”, a później klienta.

Przeniesienie oznacza, że wszystkie prawa do dzieła, na polach eksploatacji wymienionych w umowie, należeć będą do tej osoby. Tak więc będzie miał możliwość następnego rozporządzania nimi na rzecz klienta z którym sam zawarł, lub zawrze w przyszłości umowę.

Natomiast licencja upoważnia jedynie do korzystania z dzieła na określonych zasadach. Kolejnym pytaniem w tym momencie może być, czy musimy w ogóle operować prawami autorskimi? Odpowiedź jest prosta – tak – ponieważ przeniesienie własności do samego dzieła (egzemplarza) nie przenosi dodatkowo majątkowych praw autorskich. Wszystkie prawa będą dalej należeć do autora utworu.

Pewną ciekawostką może być również pytanie, co w wypadku, gdy dzieło utworem jednak nie jest? Jak już wcześniej wspomniałem, często jest to sprawą dyskusyjną i trudną do ustalenia na pierwszy rzut oka. Wtedy taki zapis dodawany jest w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami.

Bardzo ważną informacją jest to, że umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych musi być zawarta w formie pisemnej. Tak więc, wszystkie ustalenia wyłącznie w drodze mailowej nie będą miały mocy wiążącej. W takim wypadku zostanie udzielona jedynie licencja niewyłączna.

Przeczytaj także:
Czy umowa może być zawarta przez e-mail?
Czy można podpisać umowę na tablecie?
Czy muszę podać swoje dane osobowe w umowie?
Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło?

Równie istotnym jest dopełnienie wymogu określenia momentu przeniesienia praw oraz zaznaczenie pól eksploatacji, na jakich ma być publikowane owo dzieło. Często będzie to moment i rejony udostępniania, które powielą się z uzgodnieniami pomiędzy głównym twórcą a samym już klientem.

Przykładowe pola eksploatacji można znaleźć w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże, zalecam stosowanie prostej, lecz bardzo szczegółowej metody wpisywania pól np.: strona internetowa XYZ, fanpage fotografa XYZ.

Pamiętaj twórco! To działa na Twoją korzyść. Prawa na polach, które nie zostaną wymienione będą dalej należeć do Ciebie.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy, regulaminu,
a może konsultacji prawnej w temacie związanym z artykułem?


Możesz napisać do mnie na a.szczudlo@creativa-legal.com

Autorskie prawa osobiste, należące do każdego z autorów utworu, nie są zbywalne i teoretycznie nie mogą być ograniczone. Jednakże, istnieje możliwość zaznaczenia w umowie, że strona nie będzie korzystała z prawa np. do oznaczenia autorstwa lub decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Skip to content