fbpx

Walka z podróbkami – co możesz zrobić?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Co powinien zrobić projektant, gdy odkryje, że jego produkt został skopiowany? Istnieje kilka możliwości ochrony projektów – przed, w trakcie i po ich skopiowaniu przez naruszyciela. Walka z podróbkami ma wielowymiarowy charakter.

W przypadku podrabiania cudzego towaru, można spotkać się zarówno z bezprawnym wykorzystywaniem znaku towarowego, jak i z produkcją i handlem towarem podobnym do już istniejącego. W drugim wypadku kopiowany jest kształt towaru, opakowania, jakość i materiał z którego jest stworzony.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

  1. Jeżeli Twój produkt został skopiowany jeszcze przed wprowadzeniem go na rynek, przyczyną było najpewniej ujawnienie informacji poufnych. Możesz zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami poprzez zawarcie ze współpracującymi podmiotami umowy o zachowaniu poufności (NDA).
  2. W momencie, gdy produkt jest już gotowy do sprzedaży lub trafił na rynek, zadbaj o rejestrację oznaczającego go znaku towarowego oraz zgłoszenie wzoru przemysłowego.
  3. Produkt będący utworem korzysta z ochrony udzielanej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Zapamiętaj, że naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzanie klientów w błąd oznaczeniami towarów lub usług, a także naśladownictwo produktów, są niedozwolonymi czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli staniesz się ich ofiarą, przysługują Ci konkretne roszczenia.

Kopiowanie produktu a wyciek informacji

W przypadku, gdy mówimy o projektach niezrealizowanych, najczęstszym problemem jest wyciek informacji na zewnątrz. Dzieje się tak często wtedy, gdy współpracujemy z innymi ludźmi np. podwykonawcami, krawcowymi, szwalniami.

W takich okolicznościach warto skorzystać z dobrej umowy o zachowaniu poufności (NDA), w której uwzględni się informacje przekazywane drugiej stronie i oznaczy je jako poufne.

Przeczytaj też: Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – jak sporządzić dobrą umowę.

Taka umowa może zostać wykorzystana przy współpracy z każdym podwykonawcą, któremu chcemy przekazać poufne informacje. Zostaną wskazane tam informacje (lub ich zakres), które uznamy za poufne, procedury postępowania z nimi oraz kary umowne za złamanie postanowień.

Umowa NDA — o zachowaniu poufności — dla founderów, startupów i przedsiębiorców

Jeżeli szukasz gotowego wzoru umowy NDA, umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Tobą i stroną otrzymującą informacje poufne, umową sporządzoną przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Ochrona produktu a znak towarowy

Kolejnym etapem jest, gdy Twój produkt jest już stworzony, sprzedajesz go lub zamierzasz to zrobić. Wtedy, gdy naruszenia dokonała osoba niebędąca z Tobą w żadnej relacji, możesz:

1) Zarejestrować znak towarowy, dzięki czemu będziesz miał możliwość skorzystania z udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy oraz wkomponowania go w swój projekt – należy jednak pamiętać o możliwości wyczerpania prawa co do pojedynczych projektów (tj. braku ochrony), które zostają odsprzedawane przez kolejne osoby/podmioty.

Przeczytaj też: Korzystanie z cudzego znaku towarowego – wyczerpanie praw.

2) Zgłosić wzór przemysłowy, co oznacza, że podobnie jak przy znaku towarowym, zostanie udzielone prawo ochronne na ten wzór.

Ochrona produktu na tle prawa autorskiego

Gdy nie skorzystamy z żadnej z powyższych metod, istnieje możliwość oparcia się na Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – o ile projekt spełnia przesłanki utworu.

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przeczytaj więcej: ABC Utworu – czyli czym jest utwór?

Podczas kopiowania Twojego utworu, może dochodzić do naruszenia zarówno autorskich praw majątkowych, jak i osobistych. Przysługuje Ci wtedy szereg roszczeń, takich jak np. żądanie: zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, naprawienia wyrządzonej szkody, wydanie uzyskanych korzyści.

Ważne – musisz wykazać, że podrobiony produkt jest co najmniej opracowaniem (utwór zależny), a nie tylko inspiracją Twojego towaru, ponieważ „rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły”.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich – co możesz zrobić

Kopiowanie produktu to czyn nieuczciwej konkurencji

Inną metodą ochrony przed podróbkami jest skorzystanie z przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku czynów nieuczciwej konkurencji zarówno projektant, jak i naruszyciel muszą być przedsiębiorcami.

W takiej sytuacji podrabiany produkt nie musi być utworem i nie musi występować na nim znak towarowy.

Gdy chcesz walczyć z podróbkami i z takimi działaniami naruszającymi Twoje prawa, warto zwrócić uwagę na przepisy mówiące o czynach nieuczciwej konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzaniu klientów w błąd oznaczeniami towarów lub usług, a także naśladownictwie.

Przy posiłkowaniu się tą ustawą, roszczenia mogą być podobne, jak wskazane powyżej w przypadku ochrony prawnoautorskiej takie, jak: zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.

Jak duże koncerny radzą sobie z podróbkami?

„Specjaliści z niektórych branż mają własny system monitoringu, gdyż śledzą Internet, prasę i inne formy reklamy. Zatrudniają również specjalistów, a niejednokrotnie detektywów do śledzenia i rozpoznawania naruszeń dóbr firmy. Ujawnia się nie tylko kopiowanie produktów, ale również naruszanie praw do logo, zdjęć produktów lub zdjęć wizerunkowych, a także katalogów, wystroju salonów. Rozpoznawane są również inne różnorodne formy dotyczące kopiowania zasad funkcjonowania i działania firmy. (…) Przedstawiciele koncernów jubilerskich zauważają też, że wielkie międzynarodowe firmy zatrudniają całe sztaby ludzi, którzy pracują nad rozpoznawaniem naruszenia praw, co wiąże się z dużymi kosztami. Jednakże duże koncerny, które mają wyspecjalizowane działy, zatrudniają detektywów czy współpracują z celnikami, policją i rzecznikami patentowymi. Ponadto, systematycznie przeprowadzane są również szkolenia dla celników, którzy uczą się odróżniać oryginał od podróbki, potem tacy celnicy blokują wejście na rynek podróbek. Wszystko to jednak wiąże się z gigantycznymi kosztami.” – Wójcik Jerzy W., Kryminologia. Współczesne aspekty.

Mając na uwadze powyższy cytat, warto spojrzeć szerzej na aspekt podróbek i kopiowania produktów. Wykrycie oraz walka z takimi działaniami nie jest łatwa i szybka. Każdy przedsiębiorca produkujący jakieś wyroby powinien podjąć szereg działań, które zmniejszą ryzyko kopiowania jego produktów. Organy państwowe również działają w tym zakresie i stosują pewne praktyki w celu wyeliminowania podróbek z rynku.

Podróbki a inne naruszenia

Podczas kopiowania Twoich produktów, naruszający mogą bardzo często posługiwać się także Twoimi zdjęciami stworzonymi w ramach sesji wizerunkowej czy produktowej lub tekstami i innymi kreatywnymi opisami produktu, co do których posiadasz majątkowe prawa autorskie. W takim wypadku, jeżeli dana fotografia będzie utworem, możesz skorzystać z ochrony przewidzianej przez Prawo autorskie – o którym wspomniałem powyżej.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy, regulaminu,
a może konsultacji prawnej w temacie związanym z artykułem?


Możesz napisać do mnie na a.szczudlo@creativa-legal.com

Trudno wskazać naruszającego

W przypadku wykrycia podróbki, warto reagować bezpośrednio w kierunku naruszającego Twoje prawa. Jednakże, często stanowi to nie lada problem, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę odległość oraz inne prawo dla kraju, w którym podrabianie ma miejsce, np. Chiny i przypadek Aliexpress.

Platformy internetowe udostępniające produkty na szeroką skalę wychodzą naprzeciw kupującym i w przypadku wykrycia podróbki, warto się z nimi skontaktować w celu wszczęcia odpowiednich procedur mających na celu ochronę interesów właściciela praw.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Skip to content